• Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ

Image

TKU3-W PELET - Тропромаен котел за согорување на дрво пелети 20-50 KW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети.
- Котлoт е целосно при...

Проспект    |   
Image

TZK-ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ НА ЦВРСТО ГОРИВО СО ПРИРОДНА ПРОМАЈА 26-52 KW

- Трајно-жаречки котел на цврсто гориво, со можноста за користење на горилникот;
- Комората за согорување е по...

Image

ТКК3-ТРОПРОМАЕН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ-КЛАСИК-СО КОСО ЛОЖИШТЕ 25-90 КW

- Котелот на цврсто гориво е наменет за согорување на кафеав јаглен, со можност за користење на дрво , пелети и биома...

Проспект    |   

МЕНИ