• Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ

Image

TKK3 PELET-TРОПРОМАЕН КОТЕЛ ЗА АВТОМАТСКО СОГОРУВАЊЕ НА ДРВО ПЕЛЕТИ 50-100 КW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети.
- Котли е целосно прилагодени за согорување на пелети и в...

Проспект    |   
Image

ТКУ3- Пелет –Тропромаен котел за согорување на дрвени пелети 35-50 KW

     - Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети
   . - Котли е целосно прила...

Проспект    |   
Image

TZK-ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ НА ЦВРСТО ГОРИВО СО ПРИРОДНА ПРОМАЈА 26-52 KW

- Трајно-жаречки котел на цврсто гориво, со можноста за користење на горилникот;
- Комората за согорување е поделена на два дела - првиот де...

Image

ТКU3-ТРОПРОМАЕН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ 20-50 KW

-Од 2014 TKU3 котел се произведува со зголемен отвор на пониската врата за поголемо и подобро  прифаќање на огревното  дрво! (TKU3-W е но...

Image

ТКК3-ТРОПРОМАЕН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ-КЛАСИК-СО КОСО ЛОЖИШТЕ 25-90 КW

- Котелот на цврсто гориво е наменет за согорување на кафеав јаглен, со можност за користење на дрво , пелети и биомаса;
- Ложиштето е израб...

Проспект    |   
Image

Бош котел на дрва SFU 27 HNS

  1.   Трајножаречки принцип на работа;
  2.   Три вертикални промаи;
  3.   За оџаци 7м и повисоки;
  4.  ...