• Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење
  • Современи решенија за греење и ладење

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ

Image

TKK3 PELET-TРОПРОМАЕН КОТЕЛ ЗА АВТОМАТСКО СОГОРУВАЊЕ НА ДРВО ПЕЛЕТИ 50-100 КW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети. - Котли е целосно прилагодени за согорување на пелети и во целос...

Проспект    |   
Image

ТКУ3- Пелет –Тропромаен котел за согорување на дрво пелети 50 KW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети. - Котли е целосно прилагодени за согорување на пелети и во целос...

Проспект    |   
Image

ТКУ3- Пелет –Тропромаен котел за согорување на дрво пелети 40 KW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети. - Котли е целосно прилагодени за согорување на пелети и во целос...

Проспект    |   
Image

ТКУ3- Пелет –Тропромаен котел за согорување на дрво пелети 35 KW

- Котелот како извор на енергија првенствено го користи дрвото во форма на пелети. - Котли е целосно прилагодени за согорување на пелети и во целос...

Проспект    |   
Image

ТКЖ-ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ НА ЦВРСТО ГОРИВО СО ПРИРОДНА ПРОМАЈА 26-52 KW

- Трајно-жаречки котел на цврсто гориво, со можноста за користење на горилникот; - Комората за согорување е поделена на два дела - првиот дел е мес...

Image

ТКУ3-ТРОПРОМАЕН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ 20-50 КW-НАСЛОВ

Од 2014 TKU3 котел се произведува со зголемен отвор на пониската врата за поголемо и подобро прифаќање на огревното  дрво! (TKU3-W е новата оз...